Didem Doğan

Saqsaywaman Kalesi, bir avuç atlıya yenik düşen koca imparatorluk

Tarihten bir sayfa: Saqsaywaman Kalesi’ndeyiz, Cuzco’nun hemen dışında kırların ortasında üstüste dizilmiş kocaman taşlar. Biraz geç oldu ama sonunda İnkalar İspanyolların amacının sadece buldukları tüm altını alıp gitmek olmadığını, bu topraklara yerleşmek ve burayı yönetmek olduğunu anladılar. Önce altınları çalındı, sonra toprakları, sonra eşleri. Onurlarıyla yaşamaya devam etmeleri için artık daha ne vermeleri gerektiğini bilmiyorlar. Hanedanın hiç beklenmedik bir üyesi, çömez, genç ve saf görünümlü Manco Inca yenilmez gözüken bu atlılara başkaldırıyor ve buradan 1536 yılında Cuzco’yu kuşatma altına alıyor. Saqsaywaman kalesi senelerce sürecek bu direnişin en önemli yerlerinden biri. And dağlarının hükmettiği zorlu coğrafyada, on bin senelik bir tarihin son perdesinde oyuna çıkmış son derece karmaşık ve düzenli toplum yapısıyla bir medeniyet kurmuş köklü İnka Medeniyetinin sahipleri nasıl oldu da bir avuç Ispanyola yenik düştüler? İnkaların kendi aralarında devam eden iç savaş, inanılması güç ama gerçek: atlarla, tanımadıkları bu hayvanlarla baş edememeleri, bu yabancıların sadece bir avuç haydut olduklarını ve istedikleri altını alıp gideceklerini düşünmeleri… ;